免费黄色网址

NázevNejlep?í
nákup
Nejlep?í
prodej
Změna
(%)
Altria---2,26免费黄色网址
Apple---1,77sentiment_arrow
BoA---3,95sentiment_arrow
Boeing---5,96sentiment_arrow
CETV USA--0,42sentiment_arrow
Citigroup---4,04sentiment_arrow
Coca Cola---2,17sentiment_arrow
Exxon---4,71sentiment_arrow
Facebook---3,39sentiment_arrow
Ford---3,25sentiment_arrow
GE---6,71sentiment_arrow
GM---3,70sentiment_arrow
IBM---2,50sentiment_arrow
Microsoft---2,02sentiment_arrow
24.06.2020 23:49:59

免费黄色网址

?asUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
13:00CZ - Měnové jednání ?NB, zákl. sazba
 

M?NY ONLINE

Měnov?
pár
 Nejlep?í
nákup
Nejlep?í
prodej
Změna
(%)
EUR/CZK26,699226,75140,41sentiment_arrow
USD/CZK23,720023,76000,87sentiment_arrow
EUR/USD1,12561,1259-0,45sentiment_arrow
USD/JPY107,0360107,04600,52sentiment_arrow
GBP/USD1,24261,2428-0,70sentiment_arrow
EUR/HUF351,5924352,13650,71sentiment_arrow
EUR/PLN4,45194,46150,21sentiment_arrow
Dal?í      
24.06.2020 23:49:56
Zpo?děná data, Real-time data info
Měnová kalkula?ka
Objem:CZK
V?sledek:
Více měn

Treasury online

TermínNejlep?í
nákup
Nejlep?í
prodej
Změna
(%)
CZK 3M-0,060-14,29sentiment_arrow
USD 3M0,2400,3009,09sentiment_arrow
EUR 3M-0,500--2,04sentiment_arrow
CZK 1Y-0,330-0,00sentiment_arrow
USD 1Y-0,56036,59sentiment_arrow
EUR 1Y-0,280-0,200-12,00sentiment_arrow
CZK 10Y0,7450,785-2,55sentiment_arrow
EUR 10Y-0,181-0,141-8,64sentiment_arrow
USD 10Y0,6460,685-3,76sentiment_arrow
24.06.2020 23:30:01
Prognózy pro ?R 
 2019F
HDP (reáln? r?st, %)2,6
Inflace (pr?měr, %)2,4
Nezaměstnanost (pr?měr, %)2,7
CZK/EUR (eop) 
2T Repo (eop, %)2,00
3M Pribor (eop, %)2,25
CEE24.06.2020 22:53:35
291
73
134
sentiment_arrow
Západní Evropa24.06.2020 22:53:35
3823
100
1267
sentiment_arrow
USA24.06.2020 22:53:33
4950
172
823
sentiment_arrow

 24.06.2020
22:01

免费黄色网址Wall Street závěr: Dow Jones -2,71 %; S&P500 -2,58 %; NasdaqComp. -2,19%

(Bloomberg)
18:12

免费黄色网址Constellation B

...  
18:05Rada ?eské televize dnes zvolila sv?m p?edsedou na p?í?tí dva roky mediálního odborníka Reného Kühna. P?edchozímu p?edsedovi Janu Bedná?ovi vypr?elo ?lenství v radě. Devěta?ty?icetilet? Kühn je ?lenem rady od roku 2011 a opakovaně byl v minulosti jejím místop?edsedou (?TK)
17:59

Coca-Cola - Deu

......  
17:49Finan?ní regulátor v New Yorku ve st?edu navrhl uvolnění pravidel pro spole?nosti podnikající s virtuálními měnami. Spole?nostem chce umo?nit získat podmíněnou licenci (Reuters)
17:48

Deutsche Boerse

......  
17:42Americká národní správa pro bezpe?nost silni?ního provozu (NHTSA) uvedla, ?e v úter? zahájila vy?et?ování 63 000 automobil? Tesla Modelu S po hlá?ení poruch jednotky ?ízení médií, které vedly k nemo?nosti pou?ívat dotykové obrazovky (Reuters)
17:35

Mastercard - RB

......  
17:31

FTSEuroFirst 300 p?edbě?ně zavírá poklesem o 2,65 % na 1395,92 b.

(Reuters)
17:28Generální tajemník OSN António Guterres vyzval Izrael, aby se vzdal záměru anektovat oblasti s izraelsk?mi osadami na okupovaném palestinském Západním b?ehu Jordánu. Pokud se anexe uskute?ní, bude to podle Guterrese nejen nejvá?něj?í poru?ení mezinárodního práva, ale vá?ně to po?kodí i naděje na obnovu izraelsko-palestinsk?ch rozhovor? (?TK)
17:19

Britsk? nízkonákladov? leteck? p?epravce easyJet ?elí soudu kv?li úniku údaj? devíti milion? pasa?ér? p?i hackerském útoku, o něm? aerolinky informovaly minul? měsíc. Ke skupinové ?alobě se p?idalo p?es 10 000 lidí, informovala právní kancelá? PGMBM. Ka?d? po?kozen? m??e získat od?kodné a? 2000 liber, a proces m??e tedy easyJet p?ijít a? na 18 miliard liber

(?TK)
17:19

Spole?nost Waste Management koupí firmu Advanced Disposal za 30,30USD za akcii

(Bloomberg)
17:14

Visa - RBC zvy?

......  
17:08

Poměr pozitivně testovan?ch na koronavirus ku celkovému po?tu test? vzrostl na Floridě na 15,9 % ze v?erej?ích 10,8 %  

(Bloomberg)
17:08E-shop CZC.cz v uplynulém finan?ním roce, kter? skon?il v b?eznu, zv??iltr?by o zhruba 13 procent ze ?ty? miliard na 4,5 miliardykorun. Podle firmy za r?stem stojí p?edev?ím úpravy internetového obchodu a pobo?ek nebo rozvoj sekce pro firemní zákazníky (?TK)
17:03AstraZeneca podepsala desátou dohodu o dodávkách a v?robě své experimentální vakcíny na COVID-19 se skotskou Symbiosis Pharmaceutical. Spole?nosti neposkytly ?ádné finan?ní podmínky dohody (Reuters)
16:59

Square - Deutsc

......  
16:47Firmu PEK Group, do které pat?í ?est ?esk?ch pekáren, koupila spole?nost Investment PG 2020 Tomá?e Vaňka. ?TK to dnes oznámil mluv?í koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Agrofert musel PEK Group kv?li rozhodnutí ??adu pro ochranu hospodá?ské soutě?e ohledně fúze peka?sk?ch spole?ností Penam a United Bakeries vy?lenit ze svého majetku, co? se stalo letos na za?átku roku, a do konce ?ervna prodat. Cenu obchodu Hanzelka nesdělil (?TK)
16:41

Po?et lidí s pozitivním testem na koronavirus vzrostl dnes na Floridě o 5,3 % na 109 014 oproti pr?měrnému r?stu za posledních 7 dn? ve v??i 3,7 %. Jde o nejvy??í mezidenní nár?st 

(Bloomberg)
16:41Lufthansa má p?ipraven? zálo?ní plán pro p?ípad, ?e by ...
16:35

Schlumberger -

......  
16:28Americká banka Wells Fargo podepsala s divizemi Royal Dutch Shell víceleté nákupní smlouvy o obnovitelné energii a postupuje tak k dosa?ení sv?ch cíl? v oblasti ?isté energie. Dohody zahrnují v?voj nov?ch solárních za?ízení (Reuters)
16:21Objem obchod? s akciemi na pra?ské burze za dne?ní den je 0,367 mld. K?. Pr?měrn? objem obchod? za poslední rok je 0,485 mld. K?.
16:20

McDonald's - BM

......  
16:09

Rusnok: ?NB v tuto chvíli dosahuje sv?ch cíl? prost?ednictvím standardních nástroj?. Likvidity je více ne? dost

16:08Do dozor?í rady ?EZ mí?í nově b?val? ?éf GE pro Evropu ...
16:07

Rusnok: Debata o nestandardních nástrojích měnové politiky z?stává v hypotetické rovině a je mo?né, ?e nebude ani pot?eba. Je mo?né, ?e v tuto chvíli z hlediska hospodá?ského o?ivení nejsou p?eká?ky na straně na?ich politik

16:05

Portugalská centrální banka o?ekává "v?znamn? dopad" krize Covid-19 na portugalské banky, vnímá ji jako test odolnosti sektoru 

(Reuters)
16:04

Rusnok: Nevidíme ?ádné riziko defla?ního v?voje

15:58

Rusnok: V tuto chvíli jsme nepokro?ili v tom, ?e bychom se více zab?vali krizov?m scéná?em. Do budoucna jsme nicméně p?ipraveni reagovat na to, jak se bude situace vyvíjet

Skryté hodnoty na sou?asném trhu

Skryté hodnoty na sou?asném trhu

24.06.2020 17:39
CNBC pí?e o pěti akciích, které doporu?ují p?ední analytici. Jmenuje akcie firem RingCentral, Amazon, Genmab aDolar General. RBC Capital a její Mark Mahaney pak hovo?í o atraktivitě spole?nosti Shopify. ...více

MMF dál zhor?il v?hled ekonomiky, ?eká propad o 4,9 procenta

MMF dál zhor?il v?hled ekonomiky, ?eká propad o 4,9 procenta

24.06.2020 15:26
Mezinárodníměnov? fond (MMF) kv?li dopad?m pandemie zp?sobné koronavirem dál zhor?il v?hled v?voje globální ekonomiky. Na leto?ní rok po?ítá s propadem hrubého domácího produktu (HDP) o 4, ...více

USA zva?ují cla na zbo?í z EU a Británie za 3,1 miliardy dolar?

USA zva?ují cla na zbo?í z EU a Británie za 3,1 miliardy dolar?

24.06.2020 15:22
Spojené státy zva?ují cla za 3,1 miliardydolar? (p?es 73 miliard K?) na zbo?í z Francie, Německa, ?panělska a Británie. Podle úterního návrhu ??adu amerického obchodního zmocněnce (USTR),  ...více

?NB nep?ekvapila, úrokové sazby dr?í beze změny

?NB nep?ekvapila, úrokové sazby dr?í beze změny

24.06.2020 14:38, aktualizováno: 24.6. 16:18
Aktualizováno ?eská národní banka dnes jednomyslně ponechala úrokovésazby beze změn. Základní úroková sazba, kterou je dvout?denní repo sazba, tak z?stává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,0 ...více

O?ivení na mědi není zdaleka u konce, táhne ji poptávka

O?ivení na mědi není zdaleka u konce, táhne ji poptávka

24.06.2020 10:48
O?ivení namědi z t?ílet?ch minim by mohlo mít vět?í prostor k v?klusu. ?ína z koronakrize vychází relativně bez ?rám? a poptávka hlavních spot?ebitel? po tomto kovu z?stává podle největ?íh ...více

23.06.2020 16:42, aktualizováno: 23.6. 16:42

Patria doporu?uje

T?denní v?hled: Kdy za?ne trhy zajímat druhá vlna?

T?denní v?hled: Kdy za?ne trhy zajímat druhá vlna?  

22.06.2020 11:56
Jednou z klí?ov?ch otázek pro následující dny beze sporu je, zda a jak moc se finan?ní trhy nechají vyvést z míry rostoucími po?ty naka?en?ch koronavirem. ...více 

19.06.2020 13:01, aktualizováno: 19.6. 15:12
Expert Fidelity: Ekonomika bez vody zkolabuje
26.05.2020 12:21
Americká American Water Works nebo evropsk? Suez. Firmy zab?vající se ...
Finan?ní ?editel ?EZ Novák: S dividendou na horní hranici v?platního poměru pat?íme v regionu k unikát?m
13.05.2020 10:16
Stávající situace, ovlivněná protivirov?mi restrikcemi, ovlivňuje i en...
Analytik Patrie Braňo Soták: Nakupovat pomalu a rozumně. Dno m??e b?t v b?eznu. Hity asi vy?umí
28.02.2020 12:50
Pokud nakupovat, tak pomalu, ne s plnou rá?í. Volit rozumná jména, chr...
Matthew Jennings z Fidelity: Akcie v USA tak pozitivně nevidím
11.02.2020 16:03
V r?st americk?ch akcií aktuálně tolik nevě?ím, obchodují se s vysok?m...
Finan?ní ?editel ?EZ Martin Novák: 58 miliard je skvělé ?íslo
13.11.2019 16:52
58 miliard, nov? odhad ?EZu pro leto?ní provozní zisk EBITDA, je skvěl...

Zápisník analytika

Oracle opět se slab?mi tr?bami (komentá? analytika)
17.06.2020 12:38
Spole?nost Oracle nám opět naservírovala neuspokojivé menu slab?ch v?s...
Korekce na akciích pokra?uje, Fed se dr?í v?hledu pomalého návratu
11.06.2020 11:09
Fed se se sv?m jednáním trefil do ?asu, kdy si akciové trhy po rychlém...
Strategie pro sou?asné trhy: Napjaté akcie a stále p?íli? hotovosti stranou. Co s tím?
09.06.2020 12:15
?ádná z hlavních t?íd aktiv nevykazuje momentálně tolik optimismu jako...
DocuSign p?ekvapuje v?sledky i v?hledem
05.06.2020 11:00
Spole?nost DocuSign specializující se na elektronické ově?ování dokume...
Nová cílová cena a doporu?ení na Monetu. Speciální dividenda nejspí? ke konci roku
05.06.2020 10:37
Siln? leadership, vysokomar?ov?produkt spot?ebních p?j?ek a silná pr...
Summary: V?sledky Wizz Air, Lufthansa a ZOOM
03.06.2020 17:35
EVROPA:Royal Dutch Shell (Investi?ní tipy)Ropn? tě?a? oznámil prode...
Wizz Air má hotovost na 20 měsíc? provozu (komentá? analytika)
03.06.2020 16:18
Tragická situace v letecké p?epravě neobe?la ani ma?arsk? Wizz Air, ni...
ZOOM: Buy the rumour, sell the news? (Komentá? analytika)
03.06.2020 11:00
Videokonferen?ní platforma Zoom Video Communications se stala během ko...
CD Projekt jede jako v?borně naolejovan? stroj (komentá? analytika)
29.05.2020 10:30
Největ?í spole?nost v indexu WIG20 , CD Projekt, oznámila své v?sledky...
Nvidia: Solidní kvartál bez vět?ích p?ekvapení (komentá? Jána Hladkého)
22.05.2020 11:36
Na?e v?erej?í p?edpovědi pro v?sledky Nvidia (Investi?ní tipy) se pomě...


Akciové indexyHodnotaZměna (%)
ASX All Ordinaries Index6?081,600,20sentiment_arrow
ATX Austrian Traded Index2?227,10-3,58sentiment_arrow
Budapest SE Index37?199,46-1,05sentiment_arrow
CECE Index1?495,92-2,81sentiment_arrow
DAX Index12?093,94-3,43sentiment_arrow
S&P 500 indication3?050,33-2,59sentiment_arrow
CAC 40 Index4?871,36-2,92sentiment_arrow
FTSE Eurotop 100 Index2?687,07-2,71sentiment_arrow
NASDAQ 100 Index10?002,70-2,03sentiment_arrow
NASDAQ Composite Index9?909,17-2,19sentiment_arrow
RTS Index1?280,061,85sentiment_arrow
FTSE MIB Index19?206,74-3,20sentiment_arrow
Warsaw SE WIG-20 Single Market Index1?784,23-2,29sentiment_arrow
PX Index919,31-1,49sentiment_arrow
Swiss Market Index10?021,99-2,19sentiment_arrow
X-DAX Index PR12?165,23-2,32sentiment_arrow
Hang Seng Index24?781,58-0,50sentiment_arrow
Toronto SE 300 Composite Index15?294,38-1,74sentiment_arrow
XETRA Tecdax Performance index2?928,34-2,42sentiment_arrow
Shanghai SE Composite Index2?979,550,30sentiment_arrow

Jsme také na sociálních sítích

FacebookTwitterYoutubeRSSSlideshare

Investi?ní post?ehy Ji?ího Soustru?níka